Over mij

Ik ben Dr. Jessica van Mulligen. Ik ben GZ-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog met veel ervaring in het werken met – en het onderzoeken van – (hoog)begaafde kinderen. Na mijn studie kinder- en jeugdpsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam ben ik gepromoveerd in de ontwikkelingspsychologie (aan de RUN) en heb ik de postdoctorale studie GZ-psychologie Kind en Jeugd afgerond. Daarnaast heb ik o.a. een opleiding EMDR afgerond.

De keuze voor kinder- en jeugdpsychologie kwam voort uit de liefde voor het werken met kinderen. Ik vind het bijzonder hoe elk kind weer uniek is en op zijn/haar eigen manier met dingen omgaat. Dit vraagt echter ook steeds weer een kindgerichte aanpak: wat is voor deze jongen of dit meisje/deze meid de beste aanpak op dit moment in zijn/haar leven. En uiteraard gaat dat altijd in overleg met de ouders (als een kind onder de 12 is, boven de 12 met toestemming van het kind).

wat doet een kinderpsycholoog border zonder dhg

Uit eigen ervaring, ik heb zelf een hoogbegaafde zoon van 16 die versneld is op de basisschool en die inmiddels in VWO 6 zit, weet ik hoe het kan voelen als blijkt dat je kind niet lekker in zijn vel zit of wanneer het onderwijs niet passend (genoeg) lijkt. Op school, thuis of op meerdere gebieden tegelijk. Als ouder wil je niets liever dat je kind gelukkig is. De oorzaak van de vervelende gevoelens bij je kind is soms niet makkelijk vindbaar. Ik kan en wil daar graag bij helpen! Mijn uiteindelijke doel is altijd hetzelfde als het doel van de ouders en het kind zelf: dat een kind of jongere weer lekker in zijn vel zit en gelukkig is.

In mijn praktijk ‘Jongbegaafd’ in Bennekom help ik kinderen/tieners en hun ouders met de vragen waar zij tegenaan lopen. Na een gesprek met ouders, al dan niet samen met het kind/de jongere, ga ik kijken wat de vervolgstappen zijn om tot een beantwoording van de vragen te komen. Dit kan bestaan uit alleen een (hoog)begaafdheidsonderzoek, een uitgebreider persoonlijkheidsonderzoek of een onderzoek naar bijvoorbeeld ADHD of executieve functies. Maar ook uit een therapie/begeleiding of training die aansluit bij de ervaren problemen of een combinatie van onderzoek en behandeling/training. Waar nodig (en altijd met toestemming van ouders) kan ook contact worden gezocht met de school van het kind/de jongere. Vaak worden ook daar (of soms: juist daar!) de problemen ondervonden en is het goed om ook school in het traject te betrekken.

Mocht u vermoedens hebben van (hoog)begaafdheid bij uw kind of merkt u dat uw kind vastloopt op school of in zijn/haar sociale leven (hij of zij voelt zich anders dan anderen), neem dan gerust vrijblijvend contact op. Samen kunnen we dan kijken of er reden is tot onderzoek, een gesprek, of andere mogelijkheden.

Mijn BIG registratie-nummer is 19917818425. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Het BIG-register is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ik ben daarnaast lid van de NVGzP: de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen. Het is een vereniging van BIG-geregistreerde psychologen: gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Zie voor de beroepscode van het NVGzP hun site.

Ik ben geregistreerd GZ-psycholoog bij Stichting kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en ik ben opgenomen in het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid (KRHB). Zie voor de beroepscode van het SKJ hun site.