Hoe gaat een onderzoek in zijn werk?

Aanmelding

Het aanmelden van uw kind voor een begaafdheidsonderzoek of andersoortig onderzoek kan telefonisch of via e-mail. Uiteraard is het ook mogelijk om eerst een afspraak te maken voor een intakegesprek (tegen tarief). Afhankelijk van uw onderzoeksvraag zullen we overleggen welk onderzoek hier het beste bij aansluit.

Locatie

Het onderzoek vindt in de regel plaats in de praktijk van Jongbegaafd in Bennekom, maar in speciale gevallen kan het ook thuis of op school. De praktijk is een rustige en sfeervolle ruimte. Ouders kiezen vaak voor onderzoek in de praktijk, omdat ze verwachten dat hun kind daar makkelijker tot werken zal komen dan in de thuisomgeving. Zeker wanneer er thuis veel afleiding is kan het goed zijn om te kiezen voor de neutrale praktijkruimte. Ook wanneer de reistijd langer dan een halfuur bedraagt, vraag ik u om naar mijn praktijk te komen.

Het onderzoek

Het onderzoek neemt in de meeste gevallen een, maar soms twee dagdelen in beslag. Op de onderzoeksochtend neem ik eerst rustig de tijd om kennis te maken en uw kind op zijn/haar gemak te stellen. We kunnen samen wat drinken, kletsen of spelen. U kunt daar ook zelf nog bij aanwezig zijn, dit stelt het kind vaak ook gerust.

Wanneer uw kind daar klaar voor is, starten we met het onderzoek. In principe bent u hier als ouders niet bij aanwezig, zodat uw kind zoveel mogelijk op mij gericht is en in verband met de strakke regels voor het geven van de instructies en de hulp die mag worden gegeven.
Ik heb een koffer met verschillende vragen en doe-opdrachten. De test is afwisselend en kinderen hebben meestal plezier in de opdrachten en de één-op-één aandacht. Tussendoor zullen we pauze houden, waarin tijd is voor drinken en een tussendoortje, en even spelen of bewegen. Afhankelijk van het onderzoek, zal ik uw kind ook vragen om een tekening te maken en/of vragenlijsten in te vullen.

Rapportage en adviesgesprek

Na afloop van het onderzoek ontvangt u van mij binnen uiterlijk twee weken (maar vaak sneller) een uitgebreide schriftelijke rapportage. Hierin worden alle testresultaten en observaties beschreven en vertaalt in conclusies en adviezen. Wanneer daar behoefte aan is kan er vervolgens een persoonlijk gesprek worden ingepland (hiervoor worden wel extra kosten in rekening gebracht), waarin ruimte is voor uw vragen en voor het geven van achtergrondinformatie bij het rapport. Dit kan ook op de school van uw kind, als dat wenselijk is.