Kenmerken van hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is soms moeilijk te onderkennen bij kinderen. Hoogbegaafde kinderen kunnen zich vaak goed aanpassen (daar zijn ze slim genoeg voor) of ze lopen op school prima in de pas (zowel gedragsmatig als didactisch) en vervolgens komt na schooltijd de opgekropte spanning er uit. Onderpresteren wordt vaak niet opgemerkt op school, maar er is regelmatig een discrepantie tussen wat hij op school laat zien (goed zijn werkjes maken op het niveau van de klas) en wat hij thuis laat zien (bijvoorbeeld zelf leren lezen, veel vragen stellen, veel interesses hebben, soms onverzadigbaar lijken in hun honger naar weetjes / kennis).

Kenmerken van hoogbegaafdheid zijn:

 • Een intelligentiescore boven de 130
 • Het hebben van veel verschillende interesses, het stellen van veel vragen
 • Een creatief denkvermogen, zaken op verschillende manieren kunnen aanpakken / oplossen
 • Nieuwsgierig en leergierig van aard
 • Vaak verbaal heel vaardig, zichzelf verbaal goed kunnen uiten, zaken goed kunnen verwoorden
 • Grote woordenschat
 • Weinig herhaling en uitleg nodig hebben, dingen snel snappen en met nieuwe opdrachten snel uit de voeten kunnen
 • Vaak een erg goed geheugen
 • Een groot rechtvaardigheidsgevoel, kunnen slecht tegen oneerlijkheid (bijvoorbeeld bij afspraken met vriendjes of als de juf om onduidelijke redenen een regel (niet) toepast)
 • Vaak perfectionistisch ingesteld en zijn daardoor ook vaak (erg)faalangstig
 • Het hebben van een goed (en volwassen) gevoel voor humor, houden van taalgrapjes
 • Lange spanningsboog: ze kunnen zich vaak goed en lang concentreren op dingen die hun interesse hebben
 • Vaak erg gevoelig, zowel voor sfeer als voor geluiden en dergelijke
 • Het hebben van een levendige verbeelding
 • Vertonen bij het ervaren van uitdaging vaak doorzettingsvermogen (waar ze bij ’te makkelijke’ taakjes soms juist snel kunnen opgeven)