Tarieven en vergoedingen

Sinds 1 januari 2015 geldt de nieuwe wet voor de Jeugdzorg. Vanaf die datum vallen de jeugdzorg en de jeugd-GGZ onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Psychologische behandelingen van kinderen en jeugdigen worden dan niet meer door de zorgverzekeraar vergoed, maar door de gemeente.

De behandelingen en ook sommige onderzoeken bij Jongbegaafd worden veelal vergoed door de gemeente waar uw kind woont of waar de gezaghebbende ouder staat ingeschreven (mits er sprake is van een contract met uw gemeente of een PGB). Hiervoor wordt een beschikking aangevraagd bij de gemeente. Dit kan via school (via het Samenwerkingsverband) of het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Dit zijn in principe de eerste routes. Mocht dat niet lukken dan is er ook een mogelijkheid via de huisarts of jeugdarts. Er is dan een verwijzing nodig.

Jongbegaafd heeft een contract met de volgende gemeenten:

  • regio Centraal Gelderland  (gemeenten Arnhem, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rijnwaarden, Wageningen, Zevenaar)
  • regio FoodValley  (gemeenten Ede, Barneveld, Veenendaal, Scherpenzeel, Nijkerk, Renswoude en Rhenen)

Als Jongbegaafd een contract heeft met de gemeente waarin uw kind ingeschreven staat dan kan er een beschikking worden aangevraagd en wordt de hulp (voor een groot deel) vergoed, mits aan alle voorwaarden is voldaan. Jongbegaafd declareert in dat geval ook rechtstreeks bij uw gemeente. Als er (nog) geen contract is met uw gemeente wordt de behandeling of het onderzoek in principe niet vergoed. Als uw kind echter een PGB (persoonsgebonden budget) heeft, dan kunt u (in overleg met de gemeente) zorg inkopen bij Jongbegaafd, ook zonder contract met de gemeente waarin uw kind ingeschreven staat. De behandelingen worden dan alsnog voor een groot deel vergoed (meestal niet volledig). Op de website van uw gemeente staat als het goed is informatie over het aanvragen van een PGB. Ook kunt u hen natuurlijk telefonisch benaderen voor vragen.

Standaardtarieven

Consult (45 minuten + 15 minuten indirecte tijd): € 97,-
Intakegesprek / oriënterend gesprek € 0,- *
Behandelsessie (idem): € 97,-
Aanvullende sessies en overige consulten € 97,- per sessie van 60 minuten
(Hoog)begaafdheidsonderzoek € 600,-
Begaafdheidsonderzoek + onderzoek naar executieve functies en/of ADHD op aanvraag (verschilt per leeftijd/hoeveelheid tests)
Begaafdheidsonderzoek + sociaal-emotioneel onderzoek op aanvraag (verschilt per leeftijd/hoeveelheid tests)
Begaafdheidsonderzoek + soc.-emotioneel + exec. functies op aanvraag (verschilt per leeftijd/hoeveelheid tests)
Andersoortig onderzoek € afhankelijk van grootte
Eventuele kilometervergoeding € 0,24 / km

Begaafdheidsonderzoek**

Intelligentieonderzoek  (keuze uit WISC-V, WPPSI-NL (voor jonge kinderen) of RAKIT-2, afhankelijk van de leeftijd en wat het meest passend is voor het kind)
Creativiteitstest
Uitgebreide schriftelijke rapportage
Indien gewenst een persoonlijk adviesgesprek of gesprek op school (tegen uurtarief van €95)

Begaafdheidsonderzoek en onderzoek naar executieve functies

Begaafdheidsonderzoek (zie bovenstaande)
Vragenlijst voor executieve functies (wordt ingevuld door ouders en leerkracht)

Observaties
Eventueel enkele sociaal-emotionele vragenlijsten (meerdere mogelijkheden, afhankelijk van o.a. hulpvraag/problematiek en leeftijd)

Begaafdheidsonderzoek en onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling

Begaafdheidsonderzoek (zie bovenstaande)
Sociaal-emotionele vragenlijsten (dit zijn er meerdere, voor zowel ouders als kind zelf (ligt aan de leeftijd van het kind). De keuze wordt gebaseerd op hulpvraag/problematiek en leeftijd kind). Hiermee wordt bijvoorbeeld het sociaal-emotioneel welbevinden, sociaal-cognitief niveau, zelfbeeld, competenties, schoolbeleving, faalangst e.d. getest.

Begaafdheidsonderzoek en onderzoek naar AD(H)D 

Begaafdheidsonderzoek (zie bovenstaande)
Vragenlijst voor executieve functies (wordt ingevuld door ouders en leerkracht)

Test for Everday Attention for Children (TEA-Ch)

Observaties
Sociaal-emotionele vragenlijsten / gedragsvragenlijsten (meerdere mogelijkheden, afhankelijk van o.a. hulpvraag/problematiek en leeftijd)

Begaafdheidsonderzoek, sociaal emotioneel en executieve functies

Combinatie van bovenstaande

Waar?

Gesprekken, onderzoeken, consulten en behandelsessies vinden in de regel plaats op het praktijkadres van Jongbegaafd in Bennekom. Begaafdheidsonderzoeken kunnen eventueel ook bij u thuis of op school worden afgenomen. Voor meer informatie hierover klik deze link

De factuur

Wanneer er sprake is van een contract met de gemeente waarin u woont en wanneer er voorafgaand aan het onderzoek of de behandeling een beschikking is afgegeven door de gemeente dan wordt er vanuit Jongbegaafd rechtstreeks naar de gemeente gefactureerd. Wanneer er geen sprake is van een beschikking (bijvoorbeeld wanneer er geen contract is met de gemeente waarin u woont of wanneer er geen beschikking door de gemeente wordt afgegeven) dan wordt de nota van Jongbegaafd rechtstreeks naar de cliënt gestuurd. Deze nota kunt u, in geval van PGB, doorsturen naar het SVB (Sociale Verzekeringsbank), die de nota’s vergoeden. Een PGB (persoonsgebonden budget) kan bij het Centrum Jeugd en Gezin van uw gemeente worden aangevraagd. Als er geen PGB is dan dient u de nota zelf te betalen.

N.B.: Bel tijdig af! Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan een werkdag van 24 uur van te voren af. Belt u niet of te laat, dan moet u de gereserveerde tijd wel betalen.

* Mits gevolg door behandeltraject bij Jongbegaafd. Als naderhand besloten wordt het gesprek geen vervolg te geven, dan wordt het uurtarief van €95 in rekening gebracht.

** Begaafdheidsonderzoek wordt meestal niet door de gemeente vergoed, maar soms ook wel (ligt vaak aan de mate van achterliggende problematiek). Een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek (inclusief intelligentieonderzoek) meestal wel. Er is dan een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of CJG (centrum jeugd en gezin) nodig.