Home

Jongbegaafd is gespecialiseerd in het begeleiden en onderzoeken van kinderen die (vermoedelijk) begaafd of hoogbegaafd zijn.

Wanneer u vermoedens hebt dat uw kind mogelijk (hoog)begaafd is, kunt u het bij Jongbegaafd laten testen. Dit kan door middel van een intelligentieonderzoek, maar ook bijvoorbeeld door een (aanvullend) persoonlijkheidsonderzoek (waaruit bijvoorbeeld blijkt welke competenties uw kind wel of niet heeft, of er sprake is van faalangst, sociale problemen of welke angsten of gevoelens uw kind dwars zitten).

Ook een onderzoek naar de executieve functies van uw kind is mogelijk en levert vaak veel extra informatie op. De uitslag wordt in een uitgebreid verslag beschreven, met adviezen en handvatten voor ouders en leerkrachten.

Onderzoek naar een ontwikkelingsstoornis zoals bijvoorbeeld AD(H)D wordt vaak gecombineerd met begaafdheidsonderzoek. Kenmerken van bijvoorbeeld een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) of AD(H)D worden vaak verward met kenmerken van hoogbegaafdheid. Het maakt echter veel verschil of er sprake is van HB, ADHD of ASS (of een combinatie daarvan): de begeleiding/behandeling kan namelijk erg verschillen! Het is van groot belang een goede insteek te kiezen en uitgebreid onderzoek als startpunt kan daarbij zeer helpend zijn. Aangezien ik GZ-psycholoog ben, kan en mag ik diagnoses stellen als dat nodig/wenselijk is.

wat doet een kinderpsycholoog border zonder dhg

Daarnaast is Jongbegaafd gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen die begaafd of hoogbegaafd zijn (of waarbij dat vermoed wordt). Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met wetenschappelijk bewezen behandelmethoden, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR. Daarnaast is er ook begeleiding mogelijk die zich richt op een specifieke hulpvraag, bijvoorbeeld faalangst/perfectionisme, problemen in de emotiereluatie, een fixed mindset (vaak gaan dit samen met faalangst/perfectionisme), of een kind dat moeite heeft in de omgang met andere kinderen en een sociale vaardigheidstraining behoeft. Bijvoorbeeld door middel van begeleiding bij faalangst/fixed mindset, sociale vaardigheden, bij problemen in de emotieregulatie.

folder11

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen, dan kijken we samen of ik kan helpen. U bent van harte welkom bij Jongbegaafd voor onderzoek, begeleiding of advies.