Over mij

 

Ik ben Dr. Jessica van Mulligen. Ik ben kinder- en jeugdpsycholoog met veel ervaring in het werken met – en het onderzoeken van – kinderen. Na mijn studie kinder- en jeugdpsychologie ben ik gepromoveerd in de ontwikkelingspsychologie en heb ik de postdoctorale studie GZ-psychologie Kind en Jeugd afgerond.

De keuze voor kinder- en jeugdpsychologie kwam voort uit de liefde voor het werken met kinderen. Kinderen zijn puur, hebben geen dubbele agenda en als zij ergens mee zitten is er ook écht wat aan de hand. Ik vind het bijzonder hoe elk kind weer uniek is en op zijn/haar eigen manier met dingen omgaat. Dit vraagt echter ook steeds weer een kindgerichte aanpak: wat is voor deze jongen of dit meisje de beste aanpak op dit moment in zijn/haar leven. En uiteraard gaat dat altijd in overleg met de ouders!

Uit eigen ervaring, ik heb zelf een hoogbegaafde zoon van 12, weet ik hoe het kan voelen als blijkt dat je kind niet lekker in zijn vel zit. Op school, thuis of op meerdere gebieden tegelijk. Als ouder wil je niets liever dat je kind gelukkig is. De oorzaak van de vervelende gevoelens bij je kind is soms niet makkelijk vindbaar. Ik kan en wil daar graag bij helpen! Mijn uiteindelijke doel is altijd hetzelfde als het doel van de ouders: dat een kind weer lekker in zijn vel zit en gelukkig is.wat doet een kinderpsycholoog border zonder dhg

In mijn praktijk ‘Jongbegaafd’ in Bennekom help ik kinderen en hun ouders met de vragen waar zij tegenaan lopen. Na een gesprek met ouders, al dan niet samen met het kind/ de jongere, ga ik kijken wat de vervolgstappen zijn om tot een beantwoording van de vragen te komen. Dit kan bestaan uit alleen een (hoog)begaafdheidsonderzoek, een uitgebreider persoonlijkheidsonderzoek, een training of behandeling die aansluit bij de ervaren problemen of een combinatie van onderzoek en behandeling/training. Waar nodig (en altijd met toestemming van ouders) kan ook contact worden gezocht met de school van het kind / de jongere.

Mocht u vermoedens hebben van hoogbegaafdheid bij uw kind of merkt u dat uw kind vastloopt op school of in zijn/haar sociale leven (hij of zij voelt zich anders dan anderen), neem dan gerust vrijblijvend contact op. Samen kunnen we dan kijken of er reden is tot onderzoek, een gesprek, of andere mogelijkheden.

Mijn BIG registratie-nummer is 19917818425. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Het BIG-register is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ik ben daarnaast lid van de NVGzP: de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen. Het is een vereniging van BIG-geregistreerde psychologen: gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.